Welcome668彩票为梦而年轻!

登录 注册

生于忧患,死于安乐文言文阅读答案

时间:2019-08-17 文言文名篇

 舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

 人恒过,然后能改。困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

 1.本文选自《》,这是家的一部经典著作。

 2.解释下列加点词在句中的意思。

 (1)曾益其所不能(2)而后作

 3.文章开篇列举了六个人的实例,作者这样写的目的是什么?

 4.文中第二自然段两个层次质检是什么关系?

 5.文中讲述了人才成长的经历,随着时代的发展,你是怎样看待成才这一问题的?

 【参考答案】

 1.孟子或孟子·告子下儒

 2.(1)通“增”,增加。(2)奋起,指有所作为。

 3.为下文论述人才取得成功必须经历磨难准备了充分的事实论据,使论证更加有说服力。

 4.在这段文字中由个人推及国家,一正一反,相得益彰。

 5.围绕“逆境出人才”来谈,或围绕顺境中如何培养自己的忧患意识以增强使命感来谈。